De verkoper behoudt zich het recht om gegevens van de klant te verzamelen voor intern gebruik. De klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 dec 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten alle tijde het recht om deze gegevens in te zien en te wijzigen. Hiervoor kan de klant een email sturen naar volgend adres. florenssophie@hotmail.com